احداث ساختمان اداری مرکزی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

احداث مجموعه کارگاهی و اداری تعمیرات اساسی شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

احداث ساختمان، تصفیه خانه و محوطه بیمارستان 320 تختخوابی بجنورد

اجرای عملیات سازه، سیویل و محوطه سازی ساختمان جامع مرکزی مجتمع پتروشیمی زاگرس